Sortu Matrikula

Laguntza hizkuntza
EuskaraCastellano

Nombre del alumno

Prénom de l'étudiant

Primer apellido del alumno

Premier nom de l'étudiant

Segundo apellido del alumno

Deuxieme nom de l'étudiant

Género

Gender

Jaiotze data *

Fecha de nacimiento

Date de naissance

Adib., 2022/12/02

Dirección

L'adresse

Código postal

Code postal

Localidad

Ville

Provincia

Province

Argazkia igotzea beharrezkoa da. Kontuz! Gehiegi pisatzen badu oso geldo ibili daiteke galdetegia.
Onartzen diren formatuak JPG, PNG eta GIF dira.

Foto del alumno (Es obligatorio añadir una foto del alumno). ¡Cuidado! Si pesa mucho, el formulario puede funcionar demasiado lento.
Los formatos que se aceptan son JPG, PNG y GIF.

Photo de l'étudiante (Il est obligatoire d'ajouter une photo de l\'étudiant). Soins! Si l'image de poids vous peut fonctionner forme lente.
Les formats acceptables sont JPG , PNG et GIF.


Fitxategiak 100 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: png gif jpg jpeg.

Curso

Classe

Uda honetarako KAMISETEkin batera BISERA ere eskuratzeko aukera izango duzue. Kamiseta nahi izanez gero, 12€-tan (BEZ-a barne) eskuratu dezakezue, kamiseta+bisera 20€tan.
Jakin erositakoa udalekuan banatuko dela.
Erosketa egiteko aukeratu neurria eta kopurua.

Este verano junto con las CAMISETAS también podréis obtener una VISERA. El precio de las camisetas es de 12€ (IVA incluido), y camiseta+ Visera 20€.
Se repartirá todo en los campamentos.
Para comprar debéis elegir la cantidad y la talla.

Chemises.
Les chemises ont des tailles différentes. Taille indiqué par nombre de chemises que vous en voulez.
Les t-shirts seront distribués dans les camps de vacances. Le prix de la chemise est de 12€ par unité.

Kamiseta (12€)
+/ -
0
Kamiseta + Bixera (20€)
+/ -
0

Ikaslearen aurreko egonaldi edo udalekuak

¿Has estado anteriormente en nuestros campamentos?

Est-ce que tu es déjà allé aux nos colonies de vacances?

Gaixotasun, alergia edo premia bereziren bat baldin badu, derrigorrezkoa izango da mediku edo guraso/tutoreek sinatutako informe edo azalpenarekin batera e-posta bidez bidaliko dizugun irizpide orokorrak inprimatu eta datuak bete ondoren, posta arruntez gure bulegoetara bidaltzea. ¿Tienes alguna enfermedad, alergia o alguna necesidad especial? Sólo si es así rellena el recuadro indicando cuales. Y además, en caso de que así fuera, recordad que junto con esta ficha es obligatorio que nos mandéis mediante correo convencional un informe o una explicación firmada por el médico o padres/tutores a nuestras oficinas. As- tu une maladie, une allergie ou des besoins spécifiques? Dans les cas oú vous répondez affirmativement, notez qu´il est indispensable de nous adresser par courrier l´avis ou une description précise du médecin ou parents/ tuteurs dûment signée qui sera á joindre à cette fiche d´inscription.

Talla: 10 años. Cantidad:

Taille: 10 ans. Quantité:

Talla: 12 años. Cantidad:

Taille: 12 ans. Quantité:

Talla: Chica S. Cantidad:

Taille: Fille S. Quantité:

Talla: Chica M. Cantidad:

Taille: Fille M. Quantité:

Talla: Chica L. Cantidad:

Taille: Fille L. Quantité:

Talla: Chico S. Cantidad:

Taille: Garçon S. Quantité:

Talla: Chico M. Cantidad:

Taille: Garçon M. Quantité:

Talla: Chico L. Cantidad:

Taille: Garçon L. Quantité:

Ordainketa data
Adib., 2022/12/02
Adib., 03:00:00
Ordainketa transferentzia bidez egiten bada, derrigorrezkoa da ordainketa konprobantea igotzea matrikulazioa egiterakoan. Formatu hauek onartzen dira: jpg, jpeg, png, pdf
Fitxategiak 100 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: jpg jpeg png pdf.

Guraso / tutoreak

Padres / madres / tutores

Parents / tuteur

IRUDIEN TRATAMENDUA

Dakizuenez, ekintza kulturala egiten den inguruan, euskara eta proiektua sustatzeko ekintzetan zuen seme-alaben irudiak hartzea ohikoa izaten da. Irudi horiek aldizkarian, agendan, edo bestelako argitalpenetan agertzen dira, baita ikastolen elkartearen publizitate liburuxketan edo web orrian ere.


Arreta berezia ipintzen dugu irudi eta argazki horien erabileran eta argitalpenean, eta momentu oro, argazki horietan agertzen diren pertsonen intimitatea errespetatuko da, datuen babeserako indarrean dagoen araudia errespetatuz. Irudi hauek guztiak helburu legitimo eta informatibo baterako erabiliko dira, beti ere Ikastolaren izaerarekin lotuta; horregatik ezingo dira erabili beste helburu desberdin baterako. Beste alde batetik, ez dute irispide publikokoa izango eta ezingo dira erreproduzitu, transmititu edo errekuperazio sistema baten bitartez erregistratu, ukituak direnen adostasunik izan gabe.


Hori guztia kontuan izanik, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE -ren Zuzendaritzatik, datuen babeserako indarrean dagoen araudia aplikatuz, gurasoei edo tutore legalei adostasuna eskatzen zaizue zuen seme-alabak indibidualki edo taldean agertzen diren irudien argitalpenerako, eta horretarako, dokumentu honen amaieran ematen den formularioa bete dezazuen eta dagokion tutoreari itzul diezaziozuen eskatzen dizuegu.

Guraso/tutore legalak garenok adierazten dugu:

  • EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k gure adostasuna eskatu digula gure seme-alabaren irudi edota ahotsa biltzeko eta erabiltzeko zentroaren promozio helburuetarako.
  • Dokumentu honetan jasotzen den EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-ren eskutik emandako informazioaren berri badugula, eta hori guztiaren onarpena libreki eta borondatez emanez, GURE ADOSTASUN ESPRESUA EMATEN DUGULA, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k hurrengo datu pertsonalen tratamendu-eragiketak egin ditzan:

Gure seme-alabaren argazkiak, irudiak edota ahotsa dituzten bideoak jaso eta www.ikastola.eus web orrian, sare sozialetan, blogetan edota ikastolak erabiltzen dituen bestelako aplikazioetan publikatu.

Publikatuak izango diren sare sozialak eta aplikazioak honako hauek dira:
Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Honen onarpenak, sare sozial eta aplikazio bakoitzaren pribatutasun politikak onartzea dakar; azken horien edukia ezagutzeko
sare sozial horietara jo beharko da.

GARRANTZI HANDIKO OHARRA: Youtube eta Facebook edo Twitter antzeko sare sozialetan datu pertsonalak publikatzean, IRUDIEN ETA AHOTSAREN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIA gertatuko da, konkretuki, Google, Inc., Facebook, Inc., eta Twitter, Inc.,-en kasuan, AEBn egoitza dutenak, eta EU-US Privacy Shield Akordioaren (679/2016 EB-ko Erregelamenduaren 45.1. artikuluan babestuta) barnean daudenak. Era berean, Flickr-en datuak publikatzean, transferentzia internazionala gertatuko da SmugMug, Inc.-ra, AEBn egoitza duena, kontratuzko klausula tipoen arabera (679/2016 EB-ko Erregelamenduaren 46.2. artikuluan babestuta).

  • Adostasun eman aurretik, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k egiten duen nire seme-alabaren irudiaren eta ahotsaren tratamenduaren informazioa irakurri eta ulertu dudala eta, batez ere, jakitun naizela nire adostasuna edozein momentutan atzera bota dezakedala, beti ere EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-ri idatziz eskaera eginez.
Quienes somos tutores legales hemos leido y aceptamos la información sobre el tratamiento de imágenes *

TRATAMIENTO DE IMÁGENES

Como ya sabéis, viene siendo habitual mostrar distintas imágenes de vuestros hijos en las actividades escolares, culturales y cualesquiera que realizan en la Ikastola. Estas imágenes pueden aparecer en el periódico escolar, la agenda, presentaciones o publicaciones de carácter pedagógico, cartelería o folletos publicitarios de la propia Ikastola, así como en la página web y en aplicaciones vinculadas a la misma (aula virtual, blogs etc…).

Ponemos especial celo y cuidado en el uso y publicación de estas fotografías e imágenes, y en todo momento se respetará la intimidad de las personas que en ellas aparezcan, ajustándose a la legislación actual en materia de protección de datos. Todas estas imágenes serán usadas para un fin legítimo, didáctico e informativo y relacionado con el carácter propio de EHI y/o de las Ikastolas que forman parte de la asociación, por lo que no es posible por parte del centro un uso posterior diferente del expresado. Por otra parte, no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni trasmitidas ni registradas por ningún sistema de recuperación de las mismas, sin el consentimiento de los propios afectados.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Dirección de EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE en aplicación de la normativa de protección de datos personales vigente, solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las que aparezcan individualmente o en grupo vuestros hijos e hijas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas dentro y/o fuera de la Ikastola, en  competiciones o encuentros en los que puedan participar, y para ello os solicitamos que cumplimentéis el formulario que figura a al final de este documento y devolváis esta hoja cumplimentada al tutor correspondiente.

 

Nosotros, padres/madres/tutores legales manifestamos que:

 

  1. Que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE ha solicitado nuestro consentimiento para la captación y utilización de la imagen y/o voz de nuestro/a hijo/a para fines promocionales de dicho centro escolar.
  2. Que sobre la base de la información recibida deEUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE, cuyo contenido se incluye en este documento y que declaramos conocer y aceptar, libre y voluntariamente OTORGAMOS NUESTRO CONSENTIMIENTO EXPRESO para que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE realice las siguientes operaciones de tratamiento de datos personales:

 

Captación de la imagen fotográfica y/o edición de video que incluyan la imagen y/o voz de nuestro hijo/a y publicación de ello en la página web www.ikastola.eus, redes sociales, blogs y aplicaciones de terceros utilizadas por la asociación.

Las redes sociales y aplicaciones donde podrá ser publicado son:

                Twitter

                Instagram

                Facebook

                YouTube

Otorgar este consentimiento, implica aceptar las políticas de privacidad de la mencionadas redes sociales y aplicaciones, a las cuales habrá que acudir para conocerlas

NOTA DE ESPECIAL IMPORTANCIA: En caso de publicación de los datos en el portal de Youtube y en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, se producirá UNA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS IMÁGENES Y LA VOZ a, respectivamente, Google, Inc., Facebook, Inc. y Twitter, Inc., entidades con sede en EE.UU., y acogidas al Acuerdo EU-US Privacy Shield (amparado en el art. 45.1 del Reglamento UE 2016/679).

  1. Que previo al otorgamiento de este consentimiento, hemos leído y entendido la información en relación al tratamiento que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE realiza de los datos referidos a la imagen y voz de nuestro/a hijo/a. y, en particular, declaramos conocer que hemos sido informados de que tenemos derecho a retirar nuestro consentimiento en cualquier momento, mediante escrito dirigido a EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE
*

Talla: 8-10 años. Cantidad:

Taille: 8-10 ans. Quantité:

Arduradunak

Guraso / tutoreak

Padres / madres / tutores

Parents / tuteur

1. Arduraduna
Formatua: 00000000a/x00000000a/...

Número de identificación(DNI)

carte d'identité

Nombre del responsable

Prénom du responsable

Primer apellido del responsable

Premier nom du responsable

Segundo apellido del responsable

Deuxieme nom du responsable

Teléfono de contacto

Téléphone de contact

Correo electrónico

Courrier électronique

2. Arduraduna
Formatua: 00000000a/x00000000a/...

Número de identificación(DNI)

carte d'identité

Nombre del responsable

Prénom du responsable

Primer apellido del responsable

Premier nom du responsable

Segundo apellido del responsable

Deuxieme nom du responsable

Teléfono de contacto

Téléphone de contact

Correo electrónico

Courrier électronique

3. Arduraduna
Formatua: 00000000a/x00000000a/...

Número de identificación(DNI)

carte d'identité

Nombre del responsable

Prénom du responsable

Primer apellido del responsable

Premier nom du responsable

Segundo apellido del responsable

Deuxieme nom du responsable

Teléfono de contacto

Téléphone de contact

Correo electrónico

Courrier électronique

Arduraduna gehitu
Azken arduraduna kendu
Lagunak
Udalekuetara lagunekin joan nahi baduzu, ondoren lagunak gehitu eta idatzi euren izen-abizenak

Si quieres ir a los campamentos con tus amigos, añadelos escribiendo sus nombres y apellidos

Si vous voulez aller aux camps avec vos amis, ajoutez-les en entrant leur prénom et leur nom

1. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

2. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

3. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

4. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

5. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

6. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

7. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

8. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

9. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

10. Laguna

Nombre del amigo

Prénom de l'ami

Primer apellido del amigo

Premier nom de l'ami

Segundo apellido del amigo

Deuxieme nom de l'ami

Laguna gehitu
Azken laguna kendu
Prezioak

Baietza den kasuetan, gogoratu derrigorra izango dela mediku edo guraso/tutoreek sinatutako informea edo azalpen zehatza, posta elektronikoz bidaltzea zirimola@ehi.ikastola.eus helbidera.

¿Tienes alguna enfermedad, alergia o alguna necesidad especial?
En caso de que así fuera, recordad que es obligatorio que nos mandéis mediante correo electrónico (zirimola@ehi.ikastola.eus) un informe o una explicación firmada por el médico o padres/tutores .

Es necesario que los padres / tutores legales del alumno lean los criterios generales y los acepten seleccionando este elemento. La inscripción en el campamento conlleva la aceptación por parte del padre/madre/tutor legal y del alumno de todos los criterios generales aqui mencionados.
Il est nécessaire pour les parents / tuteurs de l'élève du lire les conditions générales et accepter-les sélectionnant cet élément. L'inscription au colonies signifie l'acceptation par le père / mère / tuteur et l'étudiant de tous les conditions générales énumérés ici.
CAPTCHA
Galdera hau gizakia zarela ziurtatzeko da, honela, spam automatak saihesteko.

Fitxa bertikalak